Dezynfekcja pomieszczeń za pomocą ozonu to coraz bardziej doceniana i coraz częściej stosowana metoda, która może stanowić całkiem dobrą alternatywę do tradycyjnie wykorzystywanych środków chemicznych, lub stanowić ich uzupełnienie. Wyniki badań również przemawiają na korzyść ozonowania. Ilość bakterii znajdujących się w zdezynfekowanym miejscu lub powierzchni spada średnio o ponad 70%, co jest świetnym wynikiem i dobrą wiadomością dla wszystkich walczących z groźnymi dla zdrowia bakteriami i grzybami.

Skuteczność ozonu w procesach dezynfekcji

Zwalczanie bakterii

Przeprowadzono badania na temat skuteczności ozonu w zakresie dezynfekcyjnym, zarówno w zakresie oczyszczania powietrza, jak i dezynfekcji określonych powierzchni. Okazuje się, że w pierwszym przypadku dezynfekowania powietrza, ilość zanieczyszczeń spadła kolejno o 75 oraz 37%. Są to wyniki uzyskane dla dezynfekcji przeprowadzanej w pomieszczeniach. Przy próbie ozonowania na świeżym powietrzu spadek ilości bakterii w powietrzu wynosił ok. 25%. Weźmy jednak pod uwagę fakt, iż w pomieszczeniu powietrze krąży większość czasu w obiegu zamkniętym, a głównym źródłem emisji bakterii jest człowiek.

Jeszcze większą skuteczność ozon wykazuje w przypadku dezynfekcji powierzchni. W celu zbadania poziomu tej skuteczności pobrano próbki z dezynfekowanych blatów przed przeprowadzeniem zabiegu ozonowania oraz 6 godzin po nim. Wyniki są zdumiewające, okazuje się, iż ozonowanie może likwidować nawet do 100% ilości występujących na powierzchni drobnoustrojów. Najniższy wynik skuteczności wynosił ponad 44%. Uśredniając wyniki z dziesięciu przeprowadzonych pomiarów, średnia wyników wyniosła 81%.

Usuwanie grzybów

Jak się okazuje, ozonowanie wykazuje podobną skuteczność w przypadku zwalczania grzybów pleśniowych i drożdżopodobnych. Po przeprowadzeniu trzech prób ozonowania najniższa skuteczność wyniosła 70%, najwyższa zaś 91%. Średnia wyników, podobnie jak w przypadku usuwania bakterii, wyniosła 81%. Dobrą wiadomością jest fakt, iż zarówno w przypadku drożdży, jak i bakterii, proces ich redukcji zachodzi tak samo równomiernie, bez względu na wytworzone przez usuwane mikroorganizmy zdolności do przetrwania, takie jak wytwarzanie barwników lub różnego rodzaju przetrwalników.

Reasumując, ozonowanie jest bardzo skuteczną metodą oczyszczania zarówno powietrza, jak i określonych powierzchni. Jest tak w dużej mierze z uwagi na swobodne rozprzestrzenianie się gazu, co pozwala mu na usunięcie bakterii oraz grzybów nawet z trudno dostępnych miejsc. To z kolei znacząco wpływa na podniesienie poziomu higieny pomieszczenia, co przekłada się na lepsze zdrowie oraz samopoczucie osób korzystających z oczyszczonego pomieszczenia. Dodatkowa zdolność likwidowania nieświeżego zapachu jest kolejnym plusem, dla którego warto rozważyć ozonowanie.

Profesjonalne ozonowanie wykona dla Ciebie firma Ozonove, korzystająca tylko z najlepszych, dostępnych na współczesnym rynku technologii, których jakość może być dodatkowo poświadczona certyfikatami.

 

Menu